image
image
image
image
Ko smo mi

Program rada predškolske ustanove “Dečija kuća Taš”

Program rada predškolske ustanove “Dečija kuća Taš” odobren je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Realizaciju programa vode medicinske sestre-vaspitači, vaspitači i stručni saradnici uz nadzor direktora i saradnju sa roditeljima.

U planiranju svakodnevnog rada sa decom, ciljevi koje razmatramo i od kojih polazimo su sledeći:
• sticanje pozitivne slike o sebi
• razvijanje poverenja u sebe i druge
• podsticanje samostalnosti i individualne odgovornosti
• razvoj intelektualnih kapaciteta u skladu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima
• razvoj socijalnih i moralnih vrednosti
• kultivisanje dečijih emocija i negovanje odnosa nenasilne komunikacije i tolerancije
• razvoj motoričkih sposobnosti i spretnosti
• podsticanje kreativnog izražavanja deteta

image
Aktivnosti

U „Dečijoj kući Taš“ realizujemo:


Program nege i vaspitanja dece do 3 godine
Vaspitno- obrazovni rad na uzrastu od 3 do 5,5 godina
Pripremni predškolski program

OSIM REDOVNIH, U CENU VRTIĆA ULAZE I DODATNE AKTIVNOSTI:
• Engleski jezik (Realizovaće se dva puta u toku nedelje, po savremenim metodama uz igru i zabavu prema pogramu za predškolce.)
• Saradnja sa pedijatrom - Briga o zdravlju dece je na prvom mestu, u tome će nam pomoći iskusni stručnjaci. (Dva puta godišnje u predškolskoj ustanovi “Dečija kuća Taš” realizovaće se kompletni sistematski pregledi dece, izveštaje o zdravlju dece će roditelji dobiti pismenim putem.)
• Saradnja sa pedagogom - Stalno zaposleni pedagog će redovno sprovoditi aktivnosti sa decom sa ciljem unapređivanja dečijeg razvoja i usvajanja pozitivnih navika. Takođe, svakodnevno će biti na raspolaganju roditeljima u vidu konsultacija, radi pružanja podrške i pomoći u vaspitno-obrazovnom procesu i prevazilaženju eventualnih teškoća na koje dete može naići u procesu odrastanja.
• Aktivnosti u prirodi
Israživanja su pokazala da deca koja borave napolju imaju duže periode pažnje, bolju toleranciju na frustraciju i postižu bolje rezultate. Sunce i svež vazduh podstiču dobro raspoloženje i smiruju dečija čula. U prirodnom okruženju uz vaspitača kao saigrača podstiče se dečija mašta i kreativnost.

image
image
image
Grupe

Grupe po uzrastu dece

Jaslice

image
6meseci-1 godine 7h-17h

Mladja grupa

image
1-3 godina 7h-17h

Srednja grupa

image
3-6 godina 7h-17h

Predškolci

image
6 godina 7h-17h

Aktivnosti

AKTIVNOSTI KOJE SE DOPLAĆUJU: