Pitanja

Najčešća pitanja

1

Šta znači upis uz subvencije?

To znači da roditelj ima pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi.

2

Da li prvi mesec roditelji plaćaju iznos u celosti?

Celokupan iznos se može platiti na rate, ili čekove.

3

Kako da ostvarim pravo na subvenciju?

Pravo na subvenciju imate ukoliko ste državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Beograda, strani državljanin sa stalnim nastanjenjem na teritoriji Beograda ili izbeglo lice koje ima boravište na teritoriji grada Beograda. Kada dobijete odbijenicu iz državnog vrtića, dobićete zahtev koji treba da popunite i predate, uz propratnu dokumentaciju.

image
4

Šta mi je potrebno od dokumentacije?

Za dete:
Odbijenica
Izvod iz matične knjige rođenih
Potvrda od pedijatra da dete može u kolektiv

Za roditelja:
Očitanja lična karta
Državljnstvo
Fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa

5

Kakva je ishrana dece?

Ishrana je prilagođena dečijem uzrastu i razvojnim potrebama dece, sarađujemo sa pouzdanim keteringom za škole i vrtiće.

6

Da li engleski jezik ulazi u cenu, ili se plaća dodatno?

Časovi engleskog jezika se realizuju dva puta nedeljno, ulaze u cenu, ne plaća se dodatno.

image
image
image